Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Wasim Younis, Simulation Specialist
Wasim Younis Simulation Specialist E-postwasim.younis@symetri.com Telefon+44 7980 735244
Sven Eriksson, Simulation Specialist
Sven Eriksson Simulation Specialist E-postSven.Eriksson@symetri.com Telefon+46 8 704 80 20

Simulering ved produktutvikling

Konstruktører som har tilgang til brukervennlige simuleringsverktøy, har også bedre forutsetninger for å ta velbegrunnede beslutninger tidlig i prosessen og nå ut med produktene sine på markedet med kortest mulig ledetid.

På dagens konkurranseutsatte marked står konstruktører stadig overfor nye utfordringer, med krav om å senke kostnadene, holde produktvekten nede og effektivisere utviklingen av innovative produkter. For å møte alle disse kravene har mange bedrifter begynt å bruke digitale prototyper i arbeidet, slik at de kan få produktene sine raskere ut på markedet.

For at bedrifter skal kunne bevare konkurranseevnen også i fremtiden, er det viktig alle konstruktører får tilgang til brukervennlige simuleringsverktøy, slik at de også har forutsetninger for å kunne ta velbegrunnede beslutninger allerede tidlig i prosessen.

“Ettersom det nå er mulig å utføre digitale simuleringer, kan vi jobbe smartere med kundespesifikke prosjekter. Vi kan nå regne ut resultater som vi tidligere bare kunne anslå. Dermed får vi fakta i stedet for gjetninger", sier Production Engineering Manager Henrik Augustsson i EKOVENT.   

Klikk her hvis du vil vite mer om hvordan EKOVENT bruker simulering.
 

 
“Sammen med Symetris simuleringsteam får vi prøvd ut ulike konsepter. Vi har fått en helt ny innsikt i hva som foregår inne i produktene våre, og i tillegg kan vi beregne hvor stor energireduksjon det vil gi totalt for kundene våre", forteller John Jonsson, konstruksjonsansvarlig på Hallströms, som ser verdien i å bruke simulering for å tilby kundene bedre ventilasjonsprodukter.

Les mer om Hallströms her.

 

Interessert? Kontakt oss
Sven Eriksson, Simulation Specialist
Sven Eriksson Simulation Specialist E-postSven.Eriksson@symetri.com Telefon+46 8 704 80 20
Wasim Younis, Simulation Specialist
Wasim Younis Simulation Specialist E-postwasim.younis@symetri.com Telefon+44 7980 735244
Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44
Ivar Rostad,
Ivar Rostad E-postivar.rostad@symetri.com Telefon+47 907 67 733
Jan Furnes,
Jan Furnes E-postJan.Furnes@symetri.com Telefon+47 91 17 71 77
Morten Øverby,
Morten Øverby E-postMorten.overby@symetri.com Telefon+47 48 22 88 33
Nora Sæterøy,
Nora Sæterøy E-postnora.saeteroy@symetri.com Telefon+47 41 52 22 04