Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Konstruksjonsautomatisering

Tid er tross alt penger.

Vi vet at tid er penger. Med de riktige systemene på plass kan virksomheten dra full nytte av kapasiteten til ingeniørene sine, som jobber under et stadig større tidspress. Vårt mål er å levere effektive og nøyaktige forslag som følges opp av teknisk programvare som er kostnadseffektiv og blir levert innen fristen.

 

Konstruksjonsautomatisering gir dessuten ingeniørteamene mulighet til å bli mer fleksible ved at de får kunnskapen og erfaringen som kreves for effektiv planlegging. Produktkunnskapen som følger av flere års erfaring er ikke så enkel å videreføre til nybegynnere, og forblir derfor ofte udokumentert. Ved å få og bruke denne informasjonen i selskapets konstruksjoner er det mulig å automatisere viktige konstruksjonsbeslutninger og dermed sørge for at det skjer mindre feil.

 

Implementerer man en enkel konstruksjonsendring uten å ha riktig support i ryggen, kan ingeniørene bli nødt til å oppdatere tegninger og dokumentasjon, oggjøre tidkrevende konstruksjonskontroller. Det kan igjen medføre forsinkelser i den viktige produktutviklingen.

 

 

I Symetri mener vi at det er enklest å oppnå konstruksjonsautomatisering når det foreligger en grunnleggende forståelse av selskapets prosesser og konstruksjonsteknikker. Ved å se på disse områdene kan vi gi kundene råd om hvor og hvordan automatiseringsteknikker og teknologier kan brukes til å optimalisere måten kundene jobber på.

 

Symetri har erfaring i å hjelpe kunder med å skape tekniske konfiguratorer og automatisere oppgaver som konstruksjonskontroller, opprettelse av tegninger, eksport av materialfortegnelser og opprettelse av sekundære filformater.

Kontakt oss.

Åke Bø,
Åke Bø E-postake.bo@symetri.com Telefon+47 93 47 00 44
Ivar Rostad,
Ivar Rostad E-postivar.rostad@symetri.com Telefon+47 907 67 733
Jan Furnes,
Jan Furnes E-postJan.Furnes@symetri.com Telefon+47 91 17 71 77
Morten Øverby,
Morten Øverby E-postMorten.overby@symetri.com Telefon+47 48 22 88 33
Nora Sæterøy,
Nora Sæterøy E-postnora.saeteroy@symetri.com Telefon+47 41 52 22 04