Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Per Ole Otterness,
Per Ole Otterness E-postper.ole.otterness@symetri.com Telefon+47 41 55 64 54
Not found image

september 2017 - BIM - Building Information Management

Hvorfor BIM?


Før vi kaster oss inn i et resonnement om hvorfor man bør bruke BIM og hvilke fordeler det gir, vil vi kort presentere en markedstrend som mange av bygg- og anleggsbransjens aktører er enige om.

En av de største utfordringene vi står overfor, er urbanisering. I World Economic Forum sin rapport Shaping the Future of Construction: A Breakthrough in Mindset and Technology fra 2016 slås det fast at verden forandres raskere enn noensinne. En av de globale megatrendene som kommer til å ryste byggeindustrien, er at verdens befolkning i storbyområdene øker med 200 000 personer per dag. Alle disse menneskene trenger prisgunstige boliger, effektive transportmuligheter og god infrastruktur.

Alt dette stiller nye krav til bygg- og anleggsbransjen om å redusere byggekostnadene, forbedre gjenbruken av materialer og gjøre bygningene mer miljøeffektive. 

Mens mange bransjer har gjennomgått enorme forandringer de siste tiårene og høstet fordelene av prosess- og produktinnovasjoner, har bygg- og anleggsbransjen vært skeptiske til de teknologiske mulighetene som tilbys, og har dermed stagnert. I tillegg står bransjen overfor en rekke ytre utfordringer, som vedvarende fragmentering av industrien, manglende samarbeid med leverandører og entreprenører, problemer med rekruttering av kompetent arbeidskraft og utilstrekkelig kunnskapsoverføring mellom prosjekter, for å nevne noen.


Her kan BIM spille en avgjørende rolle og utgjøre en viktig forskjell. La oss gi noen konkrete eksempler:

 1. Verdien av informasjon
  Hvis byggebransjen skal takle morgendagens utfordringer, må de forandre seg mye raskere enn i dag. Hvordan skal de klare det?

  I prosjekteringsstadiet legges det ofte inn mye smart informasjon i BIM-modellen, som dessverre ikke alltid tas videre til neste fase. Det fører til et enormt informasjonstap. For å kunne jobbe med en uavbrutt informasjonsflyt, må entreprenørene ha tilgang til de teknologiske systemene som kreves for å håndtere all informasjon om bygningen. I tillegg må eiendomsforvalterne bli flinkere til å stille krav til hvilken type data som skal leveres, og når de skal leveres, i tillegg til å ha de rette teknologiske systemene for å kunne forvalte informasjonen i BIM-modellen.

  Det er ikke alltid like lett å vite hvilken informasjon som er viktig om 5 til 10 år. Derfor må vi fylle BIM-modellene med ulike typer informasjon.

 2. Teknologi
  For å takle alle disse utfordringene må vi bruke moderne teknologi og investere i verktøy som kan skape, se og forstå, og håndtere informasjon.

  I dag finnes det gode og moderne systemer som på en utmerket måte håndterer BIM-informasjon i byggebransjens ulike stadier, fra planlegging og forberedelser til prosjektering, gjennomgang, innkjøp og forvaltning.

 3. Teste ulike varianter
  Ved hjelp av moderne teknologi kan vi teste ulike varianter digitalt før selve byggefasen. Vi kan blant annet simulere hvordan folk vil bevege seg i et område, hvordan vinden vil påvirke et høyt hus, hvor høyt energiforbruket vil bli, og hvordan miljøet vil bli påvirket.

  Ved hjelp av smarte skyløsninger har vi dessuten ubegrenset datakraft til å prøve ut de ulike variantene til en relativt rimelig pris.

 

Hos Symetri hjelper vi hver dag ulike aktører i byggebransjen til å jobbe smartere med bruk av BIM og til å forstå verdien av informasjon. Ønsker du gode råd fra en erfaren partner? Da er du velkommen til å kontakte oss!

Kontakt

Per Ole Otterness,
Per Ole Otterness E-postper.ole.otterness@symetri.com Telefon+47 41 55 64 54