Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Morten Øverby,
Morten Øverby E-postMorten.overby@symetri.com Telefon+47 48 22 88 33
Not found image

september 2017 - Automation of Design & Sales

Den fjerde industrielle revolusjonen er her. Et vendepunkt for produksjonsindustrien?


Alle bedrifter vil naturligvis at produktene deres skal skille seg ut og være best i sitt slag. Hvorfor skulle man ellers produsere dem? Dessverre har tradisjonelle inntektskilder en tendens til å tørke ut i takt med at konkurransen og importen av billigere produkter fra utlandet øker. Da må man våge å tenke nytt og komplettere eksisterende løsninger med flere tjenester.

Spørsmålet er bare hva dette innebærer rent konkret? Én mulighet er å installere sensorer i produktene og overvåke dem i sanntid. På den måten kan informasjonen brukes til så mye mer enn bare å analysere selve konstruksjonen, man vil også kunne forutse feil og fastslå gunstige serviceintervaller.

Produksjonsteknikk er et annet område som preges av forandring. Dagens kunder ønsker slitesterke og velprøvde lettvektskomponenter som er enkle å vedlikeholde og samtidig rimelige i pris. Her bidrar nye produksjonsmuligheter, som for eksempel additiv produksjon, til at vi kan utvikle og skape mer innovative produkter.


Maskiner og produkter blir intelligente

Den fjerde industrielle revolusjonen er her – og intelligente maskiner med den. Markus Lorenz, partner og adm. dir. hos Boston Consulting Group i München, mener at forvandlingen av produksjonsindustrien kommer til å transformere dagens produksjonsmetoder og gi 30 prosent raskere og 25 prosent rimeligere prosesser, ettersom maskinene kommer til å registrere når noe går feil og dermed korrigere seg selv.

Standardisering og automatisering er viktige faktorer i de fleste bedrifters konstruksjonsstrategier og et første steg mot å skape intelligente maskiner og produkter. Det var ikke akkurat hverdagskost for noen år siden. Olje- og gassindustrien har brukt standardiserte CAD-systemer i flere år, selv om prosjektene ofte har blitt håndtert som unike prosjekter med bruk av stadig færre konstruksjonsstandarder. En økende trend i denne bransjen har derfor vært å prøve å redusere kostnadene ved bruk av modulbasert konstruksjon, med et mål om at 80 prosent av prosjektene skal bygges på standardmoduler, slik at konstruktørene kan fokusere på de resterende 20 prosentene.

Automatisering er en annen forandring i produksjonsindustrien. Det er lagt stor vekt på å effektivisere prosessene og få gjort mer med mindre ressurser. Dette krever at man ser på eksisterende arbeidsforløp og vurderer hva som kan rasjonaliseres vekk, reduseres eller automatiseres.


Internet of Things. Avansert produksjon. Standardisering. Automatisering. Datahåndtering.

Den enorme utviklingen på alle disse områdene hjelper konstruktører verden over med å frigjøre tid og effektivisere bedriftens prosesser, slik at de heller kan fokusere på å utvikle bedre produkter og skreddersydde løsninger for hvert prosjekt. Dette er en moderne tilnærming som vi alle kan lære av og benytte oss av, uansett bransjetilhørighet og bedriftsstørrelse. Tilnærmingen vil føre til at vi må omformulere konstruktørenes arbeidsbeskrivelser, og ansettelser i produksjonsindustrien vil kreve et helt annet kompetansenivå enn i dag. Den beste måten å møte de nye utfordringene på, er å ønske dem velkommen og prøve å utnytte dem som fremtidige konkurransefordeler.


Tenk stort, men start smått

Tenk igjennom hvordan arbeidsoppgavene ser ut og hvilke av dem som går igjen, hvilke som er mindre viktig for kundene og relativt enkle å utføre, og hvorvidt det finnes prosesser som rett og slett er unødvendig tidkrevende og dermed ulønnsomme. Still deg så følgende spørsmål: Er denne prosessen virkelig nødvendig? Er det egentlig noen som benytter seg av denne informasjonen og i så fall hvorfor? Hvilke besparelser kan man gjøre hvis effektiviteten økte med 50, 60, 80 eller 100 prosent? Før du vet ordet av det, har dere tatt de første stegene mot forandring, med økt effektivitet som resultat og enda større muligheter til å nå ut til nye og flere kunder.


Hos Symetri hjelper vi daglig kundene våre med å effektivisere de digitale prosessene ved hjelp av bedre arbeidsmetoder og smarte løsninger som kan ha avgjørende betydning for en bedrifts konkurranseevne. Konsulentene våre har stor erfaring på alle disse områdene og deler gjerne denne kunnskapen sin for å hjelpe bedriften din med å øke effektiviteten og styrke den fremtidige konkurranseevnen.Kontakt oss for mer informasjon

Kontakt

Morten Øverby,
Morten Øverby E-postMorten.overby@symetri.com Telefon+47 48 22 88 33