Kontakt

Har du spørsmål? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg så snart vi kan!

Eller ring oss

Per Ole Otterness,
Per Ole Otterness E-postper.ole.otterness@symetri.com Telefon+47 41 55 64 54
Not found image

oktober 2017 - BIM - Building Information Management

Hva er BIM?

Vi rydder opp i begrepene!


BIM er et velkjent begrep for de fleste i bygg- og eiendomsbransjen, men av
og til brukes det på ulike måter og det kan derfor oppleves litt forvirrende. La
oss rydde opp i begrepene en gang for alle!

 

La oss ta det fra starten: Hva er BIM?

Som du sikkert vet, står BIM for Building Information Modelling, Building Information Management eller BygningsInformasjonsModeller. Begrepet omfatter ikke bare selve modellen, altså den digitale 3D-modellen som tegnes i et CAD-program. Begrepet omfatter også hvordan man håndterer informasjon i hele byggeprosessen – fra design til forvaltning og hvordan man formidler informasjonen til andre aktører, slik at de forstår hva man mener og faktisk kan nyttiggjøre informasjonen.


Det svenske Trafikverket har lagd en film som forklarer BIM på god måte.

 

 1. Hva omfatter BIM?

  Begrepet BIM omfatter så vel verktøy (for eksempel selve CAD-programmet) som arbeidsmetoder og tankesett.

 2. Modeller

  I CAD-programmet tegner man det som skal bygges, for eksempel en bjelke. Linjene som utgjør bjelken, er imidlertid kun linjer og kan ikke skape en sammenheng. Derfor må de slås sammen til et objekt som har en geometri (som viser hvordan alt ser ut i 3D), egenskaper (blant annet mål, overflate, material, maksbelastning) og status (informasjon om hvorvidt objektet er gjennomgått, bestilt, montert og så videre).

  Når man så plasserer objektet i modellen, for eksempel for å sette sammen en bro, blir objektene plassert i en sammenheng på en helt annen måte enn når linjene ble tegnet i CAD-programmet.

 3. Fordelene

  I en modell som er bygd opp av objekter, er det blant annet mulig å få automatisk varsling når to objekter kolliderer med hverandre, noe som er veldig vanskelig å oppdage når man ser på tradisjonelle tegninger. I dag er det dessuten mulig å gjøre beregninger etter objektenes egenskaper direkte i modellen, for eksempel belastningeberegninger.

  Siden objektenes geometri, egenskaper og status ligger i modellen, vil alle endringer gjennomføres overalt. Hvis du for eksempel endrer veibanens tyngde, vil det slå igjennom på belastningsberegningen uten at du trenger å overføre informasjonen manuelt mellom ulike systemer.

  Det er også enkelt å lage en mengdefortegnelse over alle objekter i modellen.

 4. Tegningene

  Ettersom modellen er bygd opp av objekter med en geometri, er det enkelt å lage tegninger fra 3D-modellen – over de visningene du ønsker. Mange BIM-løsninger inneholder dessuten funksjoner som gjør det mulig å hente tegninger for bruk på for eksempel mobile nettbrett.

  Å alltid ha tilgang til de siste tegningene og den siste informasjonen akkurat når og hvor man vil, skaper helt nye muligheter for alle som er involvert i prosjektet.

 5. Den uavbrutte informasjonskjeden

  Siden all informasjon er tilgjengelig i modellene, kan vi oppnå en uavbrutt informasjonskjede gjennom hele bygningens livssyklus – fra utredning til prosjektering, gjennomgang, innkjøp og forvaltning.

  Og fordi BIM vever sammen og integrerer så mange aspekter av byggeprosessen, finnes det gode muligheter for å spare både tid og penger.

 

Les også

Hvorfor bør man jobbe med BIM?

 

_______________________________________________

Hos Symetri hjelper vi hver dag ulike aktører i byggebransjen med å jobbe smartere ved bruk av BIM og til å forstå verdien av informasjon. Ønsker du gode råd fra en erfaren partner? Da er du velkommen til å kontakte oss!

Kontakt

Per Ole Otterness,
Per Ole Otterness E-postper.ole.otterness@symetri.com Telefon+47 41 55 64 54